Previous Next

Sty 03

Uwaga ! Już jest nowy plan lekcji .

Od 03.01.2017 r. (środa) obowiązuje zmieniony plan lekcji. Nasz nowy plan lekcji do pobrania (wglądu) tutaj oraz w zakładce Plan

Sty 01

Nowy plan lekcji

Uwaga! Caution! Achtung! Attention! Pozor! Atento!

Od 02 stycznia 2018 r. (wtorek) obowiązuje zmieniony plan lekcji. Sukcesywnie będzie pojawiał się plan na kolejne dni, aż do wersji ostatecznej. Do pobrania (wglądu) tutaj oraz w zakładce Plan.  

Gru 21

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

Gru 13

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WOJSK POLSKICH I AMERYKAŃSKICH

8 grudnia uczniowie naszej szkoły z klas II ATB i II BTI Aleksander Jurczak, Kacper Konarski, Dawid Krukowski i Cyprian Kondek wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami wosk polskich i amerykańskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży szkół średnich do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach pomimo barier językowych. Nasi uczniowie wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, a także w języku angielskim uczestniczyli w dyskusji z żołnierzami amerykańskimi.

Lis 22

Festiwal Pieśni Patriotycznej 2017

10 listopada 2017 r. odbył się już po raz kolejny Festiwal Pieśni Patriotycznej. Jest to impreza cykliczna organizowana w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Celem tego przedsięwzięcia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej i kulturalnej wśród młodzieży. Młode pokolenie Polaków chętnie słucha i wykonuje pieśni patriotyczne i żołnierskie z różnych okresów historycznych. Do festiwalu przygotowują się wszyscy uczniowie szkoły pod kierunkiem swoich wychowawców. Uroczystość ma radosny, ale i podniosły charakter. Imprezę kończy wręczenie uczniom dyplomów i nagród ufundowanych przez naszą Panią Dyrektor.

 

Lis 10

Przetarg na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.

 1. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
 2. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
 3.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
 4. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
 5. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu: minimum 300,00 złotych miesięcznie netto + VAT

(w czynszu ujęty jest podatek od nieruchomości oraz wywóz odpadów).

Koszty mediów  (woda, energia elektryczna) będą fakturowane oddzielnie wg. wskazań licznika. Umowę na dostawy gazu najemca zawrze z PGNIG.

Okres najmu od dnia podpisania umowy tj. 01.12.2017r. do 30.11.2020r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 27.11.2017r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2017 r. o godz. 1100 w Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),
 • ścisłe określenie przedmiotu oferty,
 • oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,
 • datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu
 2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu

Lis 09

LEKCJE FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 2017

Paź 29

Dekotyzacja 2017

24 października odbyła się tzw. „Dekotyzacja”, czyli przyjęcie uczniów pierwszego roku do grona pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Włączenie młodszych kolegów do społeczności szkolnej zorganizował Samorząd wraz ze starszymi klasami szkoły. Odbyły się konkursy,w których dla zwycięzców przewidziano nagrody. Symbolem tej imprezy było obcięcie ogonów uczniowskich nożycami przez naszą panią Dyrektor.

Paź 17

Dzień Edukacji Narodowej 2017

W piątkowe południe odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski jak zwykle nie zawiódł. Przygotował przepiękną uroczystość. Co roku zaskakują nas nowymi niebanalnymi pomysłami. Bardzo dziękujemy za część artystyczną, życzenia i kwiaty.
Wszystkim bardzo dziękujemy.

 

Wrz 20

Plan lekcji

Nowy plan lekcji jest już na stronie w zakładce PLAN  🙂

Aktualny od 20.09.2017.

 

Load more

ZSB Zary

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress