Previous Next

Lis 10

Przetarg na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.

 1. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
 2. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
 3.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
 4. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
 5. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu: minimum 300,00 złotych miesięcznie netto + VAT

(w czynszu ujęty jest podatek od nieruchomości oraz wywóz odpadów).

Koszty mediów  (woda, energia elektryczna) będą fakturowane oddzielnie wg. wskazań licznika. Umowę na dostawy gazu najemca zawrze z PGNIG.

Okres najmu od dnia podpisania umowy tj. 01.12.2017r. do 30.11.2020r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 27.11.2017r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2017 r. o godz. 1100 w Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),
 • ścisłe określenie przedmiotu oferty,
 • oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,
 • datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu
 2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu

Lis 09

LEKCJE FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ 2017

Paź 29

Dekotyzacja 2017

24 października odbyła się tzw. „Dekotyzacja”, czyli przyjęcie uczniów pierwszego roku do grona pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Włączenie młodszych kolegów do społeczności szkolnej zorganizował Samorząd wraz ze starszymi klasami szkoły. Odbyły się konkursy,w których dla zwycięzców przewidziano nagrody. Symbolem tej imprezy było obcięcie ogonów uczniowskich nożycami przez naszą panią Dyrektor.

Paź 17

Dzień Edukacji Narodowej 2017

W piątkowe południe odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski jak zwykle nie zawiódł. Przygotował przepiękną uroczystość. Co roku zaskakują nas nowymi niebanalnymi pomysłami. Bardzo dziękujemy za część artystyczną, życzenia i kwiaty.
Wszystkim bardzo dziękujemy.

 

Wrz 20

Plan lekcji

Nowy plan lekcji jest już na stronie w zakładce PLAN  🙂

Aktualny od 20.09.2017.

 

Wrz 18

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4 września odbyło się w naszej szkole Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018. Wszyscy uczniowie spotkali się wraz ze swoimi wychowawcami po przerwie wakacyjnej. Po spokojnych, dwóch miesiącach w szkole znów zatętniło życie.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce, wytrwałości w poszerzaniu wiedzy oraz niekończących się przygód w naszej szkole !

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne.

 

Sie 30

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Sie 10

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

W zakładce uczeń znajduje się wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018. Zmiana w podstawie programowej  i braku podręczników wynikających z reformy systemu oświaty spowodował że w wykazie mogą nastąpić zmiany. Aktualnie do szkoły branżowej nie ma podręczników. Dla technikum przejściowego też nie ma.

Cze 24

Wspaniałych wakacji ! ! !

Cze 22

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dobędzie się 23 czerwca 2017 roku (piątek)

o godzinie 9:00.

Load more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress